Top DownLoad

1
Aero-engine rotor-stator rubbing positions diagnosis rule acquisition based on support vector machine
LI Ai, CHEN Guo, YU Ming-yue
2013, 28(10): 2181-2193.
2
Sample points reused failure response curve method for structural reliability analysis
FENG Huan-huan, JIANG Xiang-hua
2013, 28(10): 2228-2234.
3
Numerical study on characteristics of temperature reduction and flow loss in radial pre-swirl system
ZHANG Jian-chao, WANG Suo-fang
2013, 28(10): 2284-2291.
4
Combustion instability at end of burning in a solid rocket motor
SU Wan-xing, LI Shi-peng, ZHANG Qiao, ZHAO Yan-dong, YE Qing-qing, WANG Ning-fei
2013, 28(10): 2376-2383.
5
Component-level modeling technology for variable cycle engine
GOU Xue-zhong, ZHOU Wen-xiang, HUANG Jin-quan
2013, 28(1): 104-111.
6
Effect of Knudsen number on microscale similar flow characteristics
XU Yan-zhi, ZHU Hui-ren, ZHENG Jie
2013, 28(8): 1752-1758.
7
Vibration response analysis of gear coupled rotor system considering geometric eccentric effect of helical gears
MA Hui, WANG Qi-bin, HUANG Jing, ZHANG Yi-min
2013, 28(1): 16-24.
8
Reaction kinetic numerical simulation of combustion process and emission formation in aero-engine combustor
MA Hong-an, XIE Mao-zhao, ZENG Wen, CHEN Xiao-xiao
2013, 28(2): 297-306.
9
Technology analysis and system scheme for aero-engine distributed control system
SONG Jun-qiang, PAN Mu-xuan, HUANG Jin-quan
2013, 28(10): 2391-2400.
10
Functions and experiment on damping mechanism of spacer
2019, 34(6): 1185-1192. doi: 10.13224/j.cnki.jasp.2019.06.001
11
Research of variable cycle engine modeling techniques
WANG Yuan, LI Qiu-hong, HUANG Xiang-hua
2013, 28(4): 954-960.
12
The role of AVDR in linear cascade testing
Bo Song, Wing F. Ng
2007, 22(6): 933-944.
13
Experiment on shock wave focus in resonator
ZENG Hao, HE Li-ming, RONG Kang, ZHANG Qiang
2012, 27(12): 2655-2659.
14
Vibration analysis of two-piece inner ring angular contact ball bearing with elastic support
DENG Si-er, YAN Ya-chao, WANG Yan-shuang, YANG Hai-sheng
2013, 28(2): 241-251.
15
Prospects of the Aeroengine Control Development in the Early Time of the 21st Century
SUN Jian guo
2001, 16(2): 97-102.
16
Compact finite difference schemes on non-uniform meshes for computational aeroacoustics
CHEN Zhi-fu, WEN Gui-lin, WANG Yan-guang, WANG Ming
2013, 28(1): 180-187.
17
Investigation on stiffness of circumferential distributed tie-rod rotor with curvic couplings of trochal disk
LI Pu, YUAN Qi, GAO Jin, TAN Lu-yi, LI Yi-feng, LIU Hua-feng
2013, 28(7): 1618-1623.
18
Research on aircraft engine component-level models based on GasTurb/MATLAB
ZHANG Shu-gang, GUO Ying-qing, LU Jun
2012, 27(12): 2850-2856.
19
Experiment on inlet total pressure distortion of middle-bypass ratio turbofan engine at high altitude
2019, 34(6): 1273-1251. doi: 10.13224/j.cnki.jasp.2019.06.010
20
Rear lifting airfoil aerodynamic characteristic of F1 racing car
HE Yi-bin, LI Wei-ping, LIU Meng-xiang, LEI Ji-ping, YANG Zhen-yu
2013, 28(10): 2343-2347.
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go